top of page

אנו מתמחים בעריכת חוזים, כגון:

  • חוזי רכישה ומכירה

  • חוזי קבלנות

  • חוזי נאמנות

  • הסכמי ליווי ומימון

  • הסכמי הלוואה

  • הסכמי יועצים

  • הסכמי תמא 38

  • פינוי בינוי

אנו מאמינים שככל שנשקיע מאמץ, מומחיות בהסכם תוך התאמתו לתנאי העיסקה הספציפים יימנעו מהלקוח בעתיד מחלוקות ואי הבנות.

חוזים והסכמים המנוסחים היטב הם הבסיס לביצוע עסקאות בעולם העסקי, אנו מאמינים כי הסכם טוב יספק לך הגנה מפני הפרות עתידיות ויגן על זכויותיך באופן מלא.

חוזים לדוגמה בהם נוכל לטפל: רכישה ומכר דירות, חוזי שותפות וחוזי שיתוף פעולה, חוזי העסקה, הסכמי ממון וייצוג לקוחות במשפטים בגין הפרת חוזים.

 

 

bottom of page