top of page

רישום דירה על פי דרכון

והבעיות שעלולות להיווצר כתוצאה מכך

רישום דירות בישראל נעשה ע"י ציון שמו ,מספר זהותו וסוג זהותו של בעל הזכות. בלשכת רישום המקרקעין למשל, בה רשומים רוב הנכסים בארץ, לעניין סוג הזיהוי ישנה משמעות רבה לתושבי חו"ל, כפי שנראה לקמן.

 

במאמר זה נדון בהשפעת רישום נכס ע"פ דרכון, לגבי נכס הרשום בלשכת רישום המקרקעין – בטאבו. לא נדון לגבי נכסים הרשומים במקומות אחרים, כגון חברות משכנות ומנהל מקרקעי ישראל. עם זאת, האמור לקמן עשוי להיות רלוונטי גם לגופי רישום אחרים.

 

לשכת רישום המקרקעין, לא מקבלת עסקה לרישום (וכן בקשות נוספות) בהעדר תעודות מזהות, הן של המעבירים והן של מקבלי ההעברה. זוהי הנחיה שלשכת רישום המקרקעין מקפידה עליה מאוד בשנים האחרונות.

 

לישראלי שזכותו רשומה ע"פ מספר זהות, אין בעיה של שינוי מספר הזהות עם הזמן, מפני שמספר הזהות הישראלי נשאר זהה כל החיים, בדומה למס' ביטוח סוציאלי בארה"ב. וכך ברגע שישראלי רוצה למכור את דירתו, הוא מצרף תעודה מזהה, שמספרה נשאר זהה למספר בו רשום הנכס (בהעדר טעויות סופר).

 

הבעיה נעוצה באזרחי חו"ל הרשומים כבעלי זכויות ע"פ דרכון.

 

בדרך כלל, זכויות של אנשים שאינם תושבי הארץ, נרשמות ע"פ מספר דרכון, אשר כפי הידוע משתנה כאשר מחדשים את הדרכון. שינוי מספר הדרכון בעקבות חידוש דרכון, עלול ליצור בעיה בעת העברת הזכויות, מפני שאז, מספר הדרכון של המעביר לא זהה למספר בו הוא רשום בטאבו.

 

צירוף הדרכון הישן לא יסייע, מפני שלשכת רישום המקרקעין מוודאת בעת ההעברה כי הדרכון הינו בתוקף. איננו ממליצים לרשום את הדירה באמצעות מספר ביטוח לאומי אמריקאי אשר אינו משתנה לאורך כל החיים, מכיוון שהמספר גלוי לכל וקיים סיכון של גניבת זהות, סיכון שאינו כדאי.

 

להלן מספר המלצות בסיסיות:

 

  1. קודם הקניה, יש לבדוק את תאריך פקיעת תוקפו של הדרכון ולחדש במידה ונדרש. אם הדרכון פג בעתיד הקרוב, ייתכן ויהיה יותר זול לחדש את הדרכון לפני קניית הדירה מאשר לעבור תהליך בקשת עדכון מספר דרכון חדש בטאבו. חידוש דרכון לפני הקניה יבטיח 5 עד 10 שנים של מספר דרכון עדכני ונכון, כך שאם בתוך תקופת זמן זו תהיה מעוניין למכור את דירתך, מספר דרכונך עדיין יהיה בתוקף.

  2. במקרה ומספר הדרכון חודש לאחר קנית הדירה מומלץ על בעל הדירה לפנות לעורך דין היכול לעדכן עבורו בטאבו את מספר הדרכון החדש. עדכון מספר דרכון, נעשה ע"י בקשה ותצהיר. בנוסף, לרשם המקרקעין הסמכות לדרוש מסמכים רלוונטיים בהתאם לנסיבות. בפועל רשם המקרקעין מבקש להציג מסמכים נוספים לבר מבקשה, ועל כן צריכים להיות ערוכים לכך ולשמור על הדרכון הישן על פיו רשומה הזכות בטאבו, וכן על שרשור הדרכונים שלאחריו (או לכל הפחות העתקים מאומתים שלהם), על מנת שבבא היום, ניתן יהיה לבצע שינוי מספר דרכון בנקל.

  3. לפני מכירה, יש לבדוק האם הדירה רשומה על מספר דרכון בתוקף. אם פג תוקפו של הדרכון לפני העסקה אנו ממליצים לעדכן את מספר הדרכון החדש בטאבו על מנת למנוע סיבוכים ועיכובים מיותרים בעת מכירת הדירה.

  4. מומלץ להגיש לעו"ד את הדרכון פג התוקף והמעודכן בכדי שיסרוק באם יידרש בעתיד, העו"ד יוכל להציג העתק של הדרכון נאמן למקור, מה שמוכר במדינת ישראל כמסמך מקורי.

 ​

 

 

 

אזהרה: מידע זה אינו מהווה ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו כתחליף להתייעצות עם עורך דין.

מומלץ לקרוא את שאר המאמרים בסדרה "הכל על נדל"ן בישראל" מאמרים לאדם פרטי ((www.epsteinlaw.co.il

 

כל הזכויות שמורות © 2016 אל עורך דין יעקב אפשטיין

bottom of page