top of page

תחום העיסוק המרכזי של משרדינו הוא תחום המקרקעין והתחומים הקשורים אליו והמשיקים לו.

 

אנו מייצגים מגוון רחב של לקוחות, החל מלקוחות עסקיים, כגון קבלנים, יזמים וסוחרי נדל"ן וכלה בלקוחות ומשקיעים פרטיים.

במסגרת העיסוק במקרקעין אנו נותנים ללקוחותינו שרות מלא, הכולל ייצוג במסגרת הסכמי רכישה ומכירה, ליווי במיזמי בניה, ייצוג במסגרת עסקאות להתחדשות עירונית, ייעוץ במכלול היבטי המס הקשורים בעסקאות נדל"ן וביצוע הליכי רישום, איחוד וחלוקה (פרצלציה) ורישום בתים משותפים.

כמו כן משרדינו מתמחה בטיפול ובייעוץ לתושבי חוץ ועם השנים משרדינו רכש מומחיות רבה והבנה מעמיקה בצרכים ובדרישות הכלולים בייצוג תושבי חוץ. כחלק משרותינו ללקוחות אלו אנו מסייעים להם לאתר בישראל השקעות מניבות ובטוחות ומלווים אותם בביצוע השקעותיהם בישראל.

לצד האמור אנו מאמינים שללקוחותינו מגיע לקבל שרות כולל ומלא לכל צורכיהם (One Stop Shop) ועל כן, אנו ערוכים לטיפול בכל ההיבטים הנדרשים.

יחד עם האמור, במקרים הנדרשים, אנו מקפידים לעמוד בקשר עם מומחים מתחומים נוספים החופפים לפעילותינו, כגון רואי חשבון, שמאי מקרקעין, אדריכלים, ואנשי מקצוע נוספים, אשר אתם יש למשרדנו קשרים מקצועיים ואישיים במשך שנים רבות, וזאת לשם מתן שירות מלא וכולל והבטחת האינטרסים של לקוחותינו באופן המיטבי והמושלם.

bottom of page