אי חיוב תושבי חו"ל במיסוי מקרקעין

חוק מיסוי מקרקעין חל על מקרקעין הנמצאים בשטח ישראל בלבד. תחולת חוק מיסוי מקרקעין על מכירה או רכישה של מקרקעין באזור יהודה ושומרון  - (להלן: איו"ש) היא תחולה פרסונאלית (אישית) על אזרח ישראלי בלבד. במילים אחרות, בשטחי איו"ש יש תחולה של חוק מיסוי מקרקעין רק על אזרח ישראלי.

אזרח ישראלי לפי חוק מיסוי מקרקעין הוא אחד מאלה: א. מי שזכאי להירשם או רשום במשרד הפנים הישראלי ב. תושב ישראל. ג. מי שזכאי לעלות לפי חוק השבות ומתגורר באזור.

יוצא אם כך, כי לגבי תושב חוץ (או מי שהוא לא בהגדרת אזרח ישראלי), אין תחולה של חוק מיסוי מקרקעין, ותושב חוץ שרוכש או מוכר דירה באיו"ש פטור ממס שבח, או רכישה שהם מיסים החלים מכוח חוק מיסוי מקרקעין.

תושב חוץ יהיה פטור ברכישת מקרקעין באיו"ש אף מתשלום מע"מ (בעת רכישת דירה חדשה), מפני שבדומה לחוק מיסוי מקרקעין, גם לחוק המע"מ יש תחולה פרסונאלית באיו"ש, וכמו חוק מיסוי מקרקעין הוא חל רק על אזרח ישראלי ומשכך תושב חוץ יהיה פטור ממע"מ בעת רכישת דירה חדשה באיו"ש.

אם ניקח עניין זה צעד נוסף, גם הכנסה משכירות של דירה הנמצאת באזור